Loading...

Cursos actuais

Entre os fins esenciais do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia están mellorar o nivel de calidade das accións socioeducativas dos/das colexiados/as, promovendo a súa formación e perfeccionamento, así como velar para que a actividade profesional se adecúe aos intereses da cidadanía. Todo isto co fin último de promover o benestar das persoas, grupos e comunidades destinatarias e protagonistas das intervencións profesionais das educadoras e educadores sociais. Nesta busca da mellora da práctica profesional, o Ceesg organiza formacións e accións de divulgación.