Loading...

FORMACIÓN CEESG

Xornada: Educación Social, corpos e territorios en paz

Datos básicos da xornada

 

 • DATA: 3 de abril de 2024. De 17:00 a 20:00 h.

 

 • DURACIÓN: 3 horas de formación.

 

 • LUGAR: Centro Cívico Cidade Vella. Rúa Veeduría, 2. A Coruña
  VER UBICACIÓN

 

 • PERSOAS DESTINATARIAS: Estudantes e profesionais de Educación Social, así como calquera outra persoa interesada na temática.

ENTRADA LIBRE
ATA COMPLETAR AFORO

Este relatorio é unha acción socioeducativa que se integra nunha estratexia global de ACPP e o CEESG destinada a sensibilizar sobre os procesos de empoderamento das mulleres a un e outro lado desta “liña” Sur-Norte global e, ademais, dar a coñecer ao conxunto da sociedade a labor que desenvolven as mulleres das organizacións contrapartes locais para comprendelas mellor, rachar prexuízos e coñecer realmente as dimensións e implicacións da cooperación internacional.

Observouse que, se ben existen diversas organizacións que levan a cabo accións de sensibilización relacionadas coa situación das mulleres en países do Sur, practicamente non se coñecen as súas realidades.

Tratamos de dar a coñecer a realidade dos países nos que o traballo das organizacións e institucións locais da Asemblea de Cooperación pola Paz.

Igualmente, temos o labor de sensibilizar á cidadanía sobre os acontecementos mundiais que estamos a vivir, debemos amosar a realidade das persoas refuxiadas e desprazadas, debemos sensibilizar sobre as consecuencias dos conflitos e a necesidade de xerar sociedades en Paz onde, ademais, mulleres e homes poidan desenvolverse de maneira igualitaria e digna.

Campañas de sensibilización, como esta que, a través das visitas de contrapartes, amosa o papel das mulleres nos diferentes procesos de desenvolvemento dos territorios nos que se traballa e favorece o intercambio de experiencias entre lideresas do Sur e do Norte.

Acheguémonos xuntas/os dende un enfoque socioeducativo á cooperación internacional, poñendo faciana aos seus protagonistas e eliminando os prexuízos que temos cara ás mulleres dos países empobrecidos.

 • Contribuír ao coñecemento, sensibilización e implicación no eido da cooperación internacional e sobre o papel dos movementos de mulleres na consecución da equidade de xénero no marco da Axenda 2030.
 • Mellorar as capacidades da comunidade educativa galega, axentes chave e titulares de obrigas en materia de dereitos das mulleres, especialmente sexuais e reprodutivos dende a perspectiva da Educación Social.

Xornada: Educación Social, corpos e territorios en paz.

17:00. Presentación Fiadeiras (Ceesg) e ACPP, Asemblea de Cooperación pola Paz.

17:20. Dinámica de inicio: Mentimentir corpo-territorio-paz.

17:30. Corpos e territorios en paz: mesa redonda de experiencias.

19:50. Dinámica final: Mentimentir corpo-territorio-paz.

PECHE

Relatoras:

 • Sara Graciano e Kelly Johana. Fundación Forjando Futuros (FFF), Colombia: contraparte de ACPP en Colombia e entidade especializada na defensoría das persoas reclamantes pola restitución de terras no post conflito colombiano. O seu traballo dá boa conta da necesidade da recuperación de terras e territorio na construción de paz. Sara e Yorya son de Medellín e teñen traballado nos laboratorios xuvenís e sensibilibización en institucións educativas.
 • Alba Esperanza Mejía Medina, parte del equipo del CDM. Desempéñase no programa de Autonomía de Mulleres Mozas desenvolvendo un programa de formación con mulleres líderes que pertencen a organizacións campesiñas, indíxenas e territoriais que loitan polos seus dereitos de terra e territorio. Centro de Derechos de Mujeres, Honduras: organización feminista, autónoma, crítica e propositiva que loita polos dereitos humanos das mulleres. En concreto, fortalece o tecido social de mulleres mozas, fortalecer procesos de construcción dunha cidadanía prena de mulleres mediante a xeración de liderados transformadores, construción do poder colectivo e o fortalcemento organizacional de redes e organizacións locais de mulleres.
 • Wendy Castillo (Colectiva Feminista): parte de La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, ademais de ser activista, promotora e defensora dos derechos dixitais e LGBTI. Colectiva Feminsita, El Salvador: organización feminista salvadoreña que loita polo cumprimento dos Dereitos Humanos das mulleres en El Salvador, especialmente os dereitos sexuais e reprodutivos que abrangue o dereito a decidir pero tamén realizan vixilancia e prevención sobre os embarazos en adolescentes.
 • Catheryn Severino: Compoñente do grupo de educadoras e educadores pola Paz de Nova Escola Galega (NEG). Profesora da Universidade da Coruña no Grado de Educación Social da material de “Educación para a paz e a cidadanía global”.

De balde

0

EUROSEntrada libre ata completar aforo