Loading...

O Ceesg

Quen somos

Asemblea Xeral

 

A Asemblea Xeral é o máximo órgano de goberno do Colexio e está integrada por todas as persoas colexiadas.

Reúnese como mínimo unha vez ao ano, para aprobar as memorias económica e de actividades do ano anterior e os orzamentos e plans de traballo do seguinte.

Actas de asembleas dos últimos anos poden consultarse na sección transparencia.

Xunta de Goberno

 

Segundo o recollido nos estatutos do colexio, os cargos na Xunta de Goberno escóllense a través dun proceso electoral e o mandato ten unha duración de catro anos. O exercicio destes cargos non é remunerado.
A actual Xunta de Goberno do Ceesg foi elixida na asemblea que tivo lugar o 19 de febreiro de 2022.

Principios ideolóxicos

 

O traballo do Ceesg no actual mandato está sustentado e guiado polos seguintes principios:

  1. A responsabilidade social e reivindicativa na defensa da Educación Social.
  2. Compromiso coa ética e o código deontolóxico da nosa profesión.
  3. A transparencia e a pluralidade.
  4. A participación, o carácter proactivo e propositivo, achegando propostas tecnicamente argumentadas e de valor ético, político e socioeducativo.
  5. O traballo en rede entre profesionais, aberto e colaborador con outras entidades e profesións relacionadas coa intervención social e coa comunidade.
  6. A utilidade e a eficiencia, dando respostas ás demandas e preocupacións das persoas colexiadas e non colexiadas, así como ao resto da cidadanía.
  7. A actualización. Un colexio visible e empoderado.
  8. A horizaontalizade, construíndo e transformando en equipo.