Loading...

FORMACIÓN CEESG

Achegamento á saúde mental dende a Educación Social

Desenvolvemento cerebral, apego e regulación emocional.
Trauma, mecanismos de defensa e manexo da contratransferencia na intervención socioeducativa.


Esta é unha acción formativa deseñada con moito mimo, esforzo, cariño e traballo que se lanzou o ano pasado por vez primeira. Ante o éxito acadado, sobretodo con respecto ao grao de satisfacción das e dos asistentes que, na súa totalidade, describiron a formación como valiosísima para o desempeño profesional e calificaron a súa docente cun 9,5 sobre 10 decidimos que era necesaria unha segunda edición.
No desempeño profesional da Educadora/or Social é habitual atoparse con situacións complexas e de difícil manexo. En moitos dos ámbitos de actuación, a nosa intervención adoita estar dirixida aos colectivos especialmente vulnerables, nos que a súa vida está condicionada en certa medida por eventos traumáticos.
Entender as condutas presentes da persoa desde as experiencias vividas do pasado, permite ao profesional ter unha nova visión sobre o que sucede. Estas novas lentes de ver permiten encaixar aquelas pezas do quebracabezas que ás veces parece non ter solución.
É por iso que ter información sobre saúde emocional e trauma é de especial importancia para facer unha intervención de calidade dentro do contexto social.
Aínda que no traballo directo con estes colectivos é indispensable contar coa devandita formación a realidade é que ter información básica sobre o funcionamento do cerebro, sobre regulación emocional e sobre apego e trauma debería ser importante na formación de calquera profesional cuxa intervención sexa por e para as persoas.

Datos básicos do curso

 • DATAS E HORARIOS:
  12 de abril, 3 de maio e 7 de xuño de 2024 (venres). De 9:30 a 13:30 e de 14:30 a 18:30 h.
 • DURACIÓN:
  25 horas de formación certificada.
 • LUGAR:
  Santiago de Compostela. Sede do Ceesg (Rúa Lisboa, 20, baixo)
 • MODALIDADE:
  Presencial.
 • PERSOAS DESTINATARIAS:
  Prioridade para Educadoras Sociais colexiadas pero aberta a todo o mundo que teña interese na formación.
 • COTA MATRÍCULA: 50€ para Colexiadas e Amigas do Ceesg (ou calquera colexio profesional adscrito ao CGCEES) e 100€ para persoas non colexiadas.
 • DATA LÍMITE INSCRICIÓNS: 1 de abril.
Obxectivos

O obxectivo deste curso non é achegar “pautas máxicas” a situacións complicadas, senón achegar información sobre apego, regulación emocional e trauma que axude a entender certas condutas e expor unha nova visión da intervención con colectivos en risco de exclusión social ou vulnerables de selo.

Contidos
 • Desenvolvemento cerebral
  • Estrutura cerebral horizontal
  • Estrutura cerebral vertical
  • Conexión e integración cerebral
 • Apego e regulación emocional
  • Teoría do apego
  • Estilos de apego
  • Emocións e xanela de tolerancia emocional
 • Trauma
  • Os traumas de evento único e os traumas de apego
 • Mecanismos de defensa
 • Manexo da contratransferencia na intervención
Metodoloxía

Este curso exponse en modalidade presencial, xa que busca ser interactivo e participativo.
Haberá unha presentación teórica de cada módulo, para falar e reflexionar sobre os conceptos expostos. Esta presentación irá acompañada de vídeos que reflictan o explicado, así como de exercicios que axuden a interiorizar a posta en práctica da teoría.

Docente

Raquel Fernández Domínguez

Educadora social. Colexiada 5401

Diplomada en Educación Social e licenciada en Pedagoxía. Experta en trastornos de personalidade e trauma.
Desde 2009 exerce a súa profesión no Instituto de Investigación e Tratamento do Trauma e os Trastornos de Personalidade (INTRA-TP) e desde 2020 tamén por conta propia.
Conta con formación específica en Apego, trauma e disociación. Ademais, ten 15 anos de experiencia de traballo no ámbito de menores gravemente traumatizados, tanto na intervención coas súas familias, como cos propios menores, e na supervisión de profesionais de recursos de protección á infancia.
Nos últimos anos ofreceu diferentes cursos para a formación de profesionais de centros de protección á infancia da comunidade, así como para a formación de mestres, en temas de Apego, Regulación Emocional e Trauma na infancia. Tamén impartiu charlas para pais en diferentes colexios, traballando así na prevención desde a perspectiva da atención e o coidado emocional dos menores.
Foi relatora en numerosos cursos impartidos a profesionais sobre o tratamento do Trastorno Límite de Personalidade, así como en charlas e obradoiros a familiares de persoas con Trastorno Límite de Personalidade en diferentes cidades de España.

Inscricións

Reducida

50

EUROS


Colexiadas/os Ceesg,
estudantes de Educación Social Amigas/os do Ceesg,
así como de calquera colexio profesional adscrito ao CGCEES.


Xeral

100

EUROS


.

Outras persoas interesadas

 


Algunhas opinións do alumnado da 1ª edición

«Estaría moi moi interesada en seguir formándome, especialmente coa mesma docente»

«A docente é unha barbaridade de boa, xa tiña moi boas referencias dela pero superou as miñas expectativas»

«Estaría disposta a que o prezo da matrícula fose superior, penso que superou con creces o custo»

«Foi unha formación super clara, interesante e concisa»

«Igual foron moitas horas seguidas para unha formación ata certo punto complexa e un espazo físico reducido. Pero en xeral teño que dicir que estivo moi ben e repetiría para afondar máis no tema»

«Un dos puntos fortes foi o prezo da formación, que considero moi asequible»

«Aspectos positivos: poñente, contido, espazo. Aspectos negativos: que acaba tarde e a necesidade de que durase máis»

«A aplicación práctica foi o mellor. Como mellora suxiro ampliar o tempo»

«Parabéns por realizar esta formación, sei que custou, pero é clave na nosa profesión, e é imprescindible con algúns dos colectivos cos que traballamos. Grazas!»

«Por favor, por favor máis formacións como esta»

«Pareceume xenial, quedei con ganas de seguir profundizando»

«Se se vai repetir dende cero no futuro, estaría ben formulala como unha formación máis longa, con maior carga lectiva e temporal»

«Todo foi realmente positivo»

«No grupo falamos de que nos gustaría máis formación nesta área, afondando máis no tema»

«Moi interesada en formarme en saúde mental infantoxuvenil, é un tema que precisa moita atención pola nosa parte»