Loading...

 

O Ceesg cumpre coa obriga de uso da lingua galega nos soportes de difusión, así como coa inserción do logotipo da Deputación nas actividades e equipamentos subvencionados.

 

FOENIA/2023

Resolución número 48455 de data 15 de decembro de 2023 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa de Subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica durante o ano 2023 (FOENIA), publicada no BOP de A Coruña de 19/12/2023

Obxecto: Investimentos 2023 Ceesg| Equipos informáticos para o novo posto de Coordinador de Formación (1 ordenador de sobremesa e 1 ordenador portátil) e mobiliario para adaptar a Sala de Formación

Importe: 4.480,00€

 

FOENIA/2022

Resolución número 2022/41628 de data 6 de outubro de 2022, pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENIA: Convocatoria do Programa de Subvencións dirixido a Entidades para Investimentos de Promoción Económica, durante o ano 2022, publicada no BOP de A Coruña de 10/10/2022

Obxecto: Investimentos 2022 Ceesg| 4 portátiles, 1 servidor e 1 destructora de papel

Importe: 5.282,00€ 

 

FOENIA/2021

R.P. 2021/47205 de concesión definitiva do programa foenia 2021, dirixido a entidades sen ánimo de lucro para investimentos de promoción económica durante o ano 2021, publicado no BOP de A Coruña de 3/12/2021
Obxecto: 2 tabletas (equipos para procesos de información e Mobilizario para eventos (carpa con mobiliario pregable)
Importe: 4567,60 €

 

FOENIA/2020

R.P. n.º 34899 de concesión definitiva programa FOENIA 2020, dirixido a entidades para investimentos de promoción económica durante o ano 2020, publicado no BOP de A Coruña de 9/11/2020
Obxecto: Equipamento | Fotocopiadora e ordenador de sobremesa
Importe: 4093,60 €

 

FO203/2017

R.P. 2017/35646 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións da convocatoria FO203: programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2017, publicada no BOP de A Coruña de 16/11/2017.
Obxecto: Edición do nº 12 da revista Galeduso, sobre a Historia da Educación Social en Galicia, e colección de folletos sobre funcións profesionais nos distintos ámbitos da Educación Social
Importe: 2990 €

 

FOENIA/2016

Resolución nº 27.101 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa Foenia: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2016, publicada no BOP de A Coruña de 21/11/2016
Obxecto: Equipamento: 1 portátil, 1 cañón de proxección e 1 equipo informático de sobremesa.
Importe: 2199,60 €

 

IGAPE 2021

Programa: Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa cheques dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixo REACT-UE do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandamia de COVID-19.

Subvención concedida: 3.200€

 

IGAPE 2020

IG278 – IG300E Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo Covid-19 (Programa cheques dixitalización Covid-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020

Subvención concedida: 3.200€