Loading...

GALEGO:

En outubro de 2022 celebrouse a Convivencia Interuniversitaria e Profesional da Educación Social co obxectivo de crear lazos e dinámicas de relación entre profesionais, estudantes e profesorado de Educación Social de todo o noroeste peninsular. Foi un punto de encontro que serviu para dar visibilidade á profesión, cedéndolle ademais protagonismo á cultura e etnografía propia do rural raiano de Ourense.

Co mesmo ánimo de crear espazos colectivos que nos enriquezan, nos que compartir experiencias, saberes e lecer, o Ceesg asume o reto de organizar unha nova edición neste ano 2023, cun programa aínda máis ambicioso e con toda a aprendizaxe que nos aportou a experiencia do ano pasado.

Son varias as entidades que se suman nesta edición á participación, o que nos enche de folgos para lograr que este encontro sexa un referente da Educación Social en todo o noroeste peninsular.

Celebra connosco o Día Internacional da Educación Social, pasando unha fin de semana de creación de redes, de intercambio de coñecementos e tamén de lecer e esparcemento nun marco natural inmellorable.

CASTELLANO:

En octubre de 2022 se celebró la Convivencia Interuniversitaria y Profesional de la Educación Social con el objetivo de crear lazos y dinámicas de relación entre profesionales, estudiantes y profesorado de Educación Social de todo el noroeste peninsular. Fue un punto de encuentro que sirvió para dar visibilidad a la profesión, cediéndole además protagonismo a la cultura y etnografía propia del rural fronterizo de Ourense.

Con el mismo ánimo de crear espacios colectivos que nos enriquezcan, en los que compartir experiencias, saber y ocio, el Ceesg asume el reto de organizar una nueva edición en este año 2023, con un programa aún más ambicioso y con todo lo aprendido en  la experiencia del año pasado.

Son varias las entidades que se suman en esta edición a la participación, lo que nos llena de ánimo para lograr que este encuentro sea un referente de la Educación Social en todo el noroeste peninsular.

Celebra con nosotros el Día Internacional de la Educación Social, pasando un fin de semana de creación de redes, de intercambio de conocimientos y también de ocio y esparcimiento en un marco natural inmejorable.

GALEGO:

A convivencia contará cun intenso programa de actividades que inclúen:

 • Conferencias e obradoiros de especialistas en acción socioeducativa.
 • Feira de organizacións de educación social.
 • Actividades culturais e lúdicas de convivencia.
 • Roteiros para o descubrimento da riqueza natural da Serra do Xurés.

Programa Xurés 2023 (galego)

CASTELLANO:

La convivencia contará con un intenso programa de actividades que incluyen:

 • Conferencias y talleres de especialistas en acción socioeducativa.
 • Feria de organizaciones de educación social.
 • Actividades culturales y lúdicas de convivencia.
 • Rutas para el descubrimiento de la riqueza natural de la Sierra del Xurés.

Programa Xurés 2023 (castellano)

GALEGO:

TODAS AS COTAS INCLÚEN:

 • II Seminario Internacional da Educación Social
 • Pernocta en pavillón (para quen o solicite)
 • Roteiro guiado (para quen o solicite, prazas limitadas)
 • Actividades do sábado á tarde-noite (entrada libre)
 • Festival de música (entrada libre)
 • Comidas: cea do venres; almorzo; xantar e cea de convivencia do sábado; almorzo e xantar do domingo.
Tipo Prezo ata
15/09
Prezo desde
16/09
Cota xeral 65 € 80 €
Cota reducida
(Colexiadas/os Ceesg ou calquera Colexio do CGCEES e comunidade universitaria)
55 € 65 €

 

Data límite de inscricións: 23 de setembro.

CASTELLANO:

TODAS LAS CUOTAS INCLUYEN:

 • II Seminario Internacional de la Educación Social
 • Pernoctar en pabellón (para quien lo solicite)
 • Ruta guiada (para quien lo solicite, plazas limitadas)
 • Actividades del sábado a la tarde-noche (entrada libre)
 • Festival de música (entrada libre)
 • Comidas: cena del viernes; desayuno; comida y cena de convivencia del sábado; desayuno y comida del domingo.
Tipo Precio hasta
15/09
Precio desde
16/09
Cuota general 65 € 80 €
Cuota reducida
(Colegiadas/os Ceesg o cualquier Colegio del CGCEES y comunidad universitaria)
55 € 65 €

 

Fecha límite de inscripciones: 23 de septiembre.

GALEGO:

A actividade está dirixida fundamentalmente a profesionais e estudantes de Educación Social de calquera territorio, pero será benvida calquera persoa que teña interese en participar.

CASTELLANO:

La actividad está dirigida fundamentalmente a profesionales y estudiantes de Educación Social de cualquier territorio, pero será bienvenida cualquier persona que tenga interés en participar.

GALEGO:

Existen dúas posibilidades para o aloxamento:

Gratuítamente no pavillón municipal de Lobios, que contan con duchas con auga quente. Para facer uso desta opción, é necesario indicalo no formulario de inscricións da convivencia. Durmirase sobre o chan, polo que para maior comodidade recoméndase saco de durmir, esterilla e roupa de abrigo. Hai a opción de montar a túa tenda de campaña dentro do pavillón, para maior intimidade.

En hoteis, hostais ou albergues da zona que ofrecen desconto ás persoas participantes. Para isto facilitamos un listado de aloxamentos colaboradores. No caso de interesarche esta opción, debes formalizar a reserva por teléfono directamente co establecemento

Aloxamentos_Xures

CASTELLANO:

Existen dos posibilidades para el alojamiento:

Gratuitamente en el pabellón municipal de Lobios, que cuenta con duchas con agua caliente. Para hacer uso de esta opción, es necesario indicarlo en el formulario de inscripciones de la convivencia. Se dormirá sobre el suelo, por lo que para mayor comodidad se recomienda saco de dormir, esterilla y ropa de abrigo. Hay la opción de montar tu tienda de campaña dentro del pabellón, para mayor intimidad.

En hoteles, hostales o albergues de la zona que ofrecen descuento a las personas participantes. Para esto facilitamos un listado de alojamientos colaboradores. En el caso de interesarte esta opción, debes formalizar la reserva por teléfono directamente con el establecimiento.

Alojamientos_Xures

GALEGO:

UBICACIÓN DAS DIFERENTES ACTIVIDADES

O punto neurálxico da Convivencia será Lobios.

Estas son outras ubicacións das actividades:

DESPRAZAMENTO ATA LOBIOS DENDE LOCALIDADES DE ORIXE

Por colaboración das súas correspondentes facultades/escolas, está incluído o traslado para o estudantado de Educación Social de:

 • Universidade de Vigo
 • Universidade da Coruña
 • Universidade de Santiago
 • Escola Superior de Educaçao de Viseu
 • Facultad Padre Ossó
 • Universidad del País Vasco
 • Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
 • Escola de Educaçao Paula Frassinetti

Será necesario indicalo no formulario de inscricións.

TRASLADOS NA ZONA

Están incluídos para toda/o participante que o solicite no momento da inscrición.

A participación no roteiro inclúe en todo caso o regreso a Lobios en autobús.

CASTELLANO:

UBICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

El punto neurálgico de la Convivencia será Lobios.

Estas son otras ubicaciones de las actividades:

DESPLAZAMIENTO HASTA LOBIOS DESDE LOCALIDADES DE ORIGEN

Por colaboración de sus correspondientes facultades/escuelas, está incluido el traslado para el estudiantado de Educación Social de:

 • Universidade de Vigo
 • Universidade da Coruña
 • Universidade de Santiago
 • Escola Superior de Educaçao de Viseu
 • Facultad Padre Ossó
 • Universidad del País Vasco
 • Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro
 • Escola de Educaçao Paula Frassinetti

Será necesario indicarlo en el formulario de inscripciones.

TRASLADOS EN LA ZONA

Están incluidos para toda/o participante que lo solicite en el momento de la inscripción.

La participación en la ruta incluye en todo caso el regreso a Lobios en autobús.

GALEGO:

Cando saberei que actividades se me concedeu, das que son a escoller?

As actividades serán adxudicadas por orde de inscrición, tendo en conta o aforo de cada sala e o equilibrio entre o número de participantes en cada actividade.
Procurarase informar das actividades adxudicadas a cada persoa tanto uns días antes da celebración do evento como o mesmo día, no momento da recepción.

Onde son as actividades?

Mira o apartado web ‘ubicación e traslados’, onde temos enlaces a cada lugar.

Onde podo consultar o listado de hoteis nos que podo aloxarme, e os prezos?

Aloxamentos_Xures

Son estudante dunha das Facultades que ofrece desprazamento en autobús. De onde saen os autobuses?

Estamos en contacto coas Facultades para coordinarnos. Informaremos disto chegado o momento, uns días antes do evento.

Interésame participar, pero non son educadora social nin estudante de educación social, podo anotarme?

Si. A actividade é unha celebración da Educación Social e está principalmente dirixida a profesionais e estudantes desta disciplina, pero toda persoa que queira acompañarnos será benvida.

Interésame participar no Seminario pero non no resto de actividades, como podo facer?

A inscrición é única, independentemente das actividades nas que vaias participar, polo que tes que facer a inscrición polo mesmo importe.

Se non queres participar das comidas incluídas, agradecemos que o indiques no formulario de inscrición, para contar cunha previsión de asistencia real que nos permita facer un uso responsable dos recursos (se despois cambias de opinión, podes facer modificacións ao respecto mentres estea aberto o prazo de inscrición)

Se non queres participar das actividades de convivencia (sábado á tarde-noite), reservaraseche un espazo para cear en algún local de hostalaría en Lobios.

En calquera caso, recomendamos a participación en todas as actividades propostas, pois un espazo de convivencia cobra significado coa participación e implicación nos diferentes espazos de relación.

A que hora remata a actividade de convivencia, na zona da carpa (Grou)?

Para as persoas inscritas poranse a disposición autobuses de regreso ás 11:00, 00:00, 2:00 e 2:30 h. No formulario de inscrición debes indicar a túa hora de regreso. A organización resérvase o dereito de cancelar algún dos horarios previstos se non hai persoas interesadas suficientes (nese caso, avisarase con antelación e reorganizaranse as horas de regreso)

Podo levar acompañantes?

Pode participar quen o desexe, sempre que formalice a inscrición.
Se a(s) persoa(s) que te acompaña(n) non vai asistir ao Seminario ou ao roteiro, debe indicalo no formulario de inscrición, no apartado correspondente. Tamén agradecemos que indique no apartado comentarios que vén como acompañante e indique a persoa coa que asiste.

As actividades do sábado á tarde-noite son de entrada libre, pero non se inclúe a cea de convivencia para quen non estea inscrita/o.

Podo levar nenos/as?

Si. Durante o horario do Seminario haberá servizo de conciliación, que poderás solicitar no momento da inscrición. Este servizo está supeditado á existencia de demanda suficiente e establecerase un límite máximo de prazas que se adxudicarán por orde de inscrición. Para as diferentes comidas, se necesitas menú para a nena(s) ou neno(s), debes indicalo nas observacións, e contactaremos contigo directamente para informarte das opcións.

Que necesito para durmir no pavillón?

Durmirase sobre o chan, polo que para maior comodidade recoméndase saco de durmir, esterilla e roupa de abrigo.Hai a opción de montar a túa tenda de campaña dentro do pavillón, se queres maior intimidade.

Como serán as comidas?

Informarase a cada persoa do establecemento que se lle asigna para as diferentes comidas. A adxudicación será aleatoria, o que favorecerá a interacción con profesionais e estudantes de diferentes procedencias.
O menú será moi similar en todos os establecementos, con opción vexetariana para quen o solicite na inscrición.

Anoteime e paguei a inscrición, pero finalmente non podo ir, teño dereito á devolución do importe?

Devolverase o importe da inscrición ás persoas que notifiquen a imposibilidade de asistencia antes do 15 de setembro.

A devolución farase unha vez celebrado o evento.

Merquei material do Ceesg, coa opción de recollelo na convivencia. Onde o recollo?

Haberá un punto e un horario para a recollida, do que informaremos previamente. Se por calquera motivo non podes achegarte nese horario, fala con calquera persoa da organización na mesma convivencia, para darche o teu pedido.

O Ceesg ten á venda camisetas, cadernos, e o libro de Bolechas ‘A Educación Social’.

Enlace á web dos materiais.

Teño dereito a certificado de asistencia?

Se queres recibir certificado, tes que solicitalo a formacion@ceesg.gal

Realizarase control de asistencia.

Teño máis dúbidas! Que fago?

Escríbenos a formacion@ceesg.gal

CASTELLANO:

Cuando sabré que actividades se me concedió, de las que son a escoger?

Las actividades serán adjudicadas por orden de inscripción, habida cuenta del aforo de cada sala y el equilibrio entre el número de participantes en cada actividad. Se procurará informar de las actividades adjudicadas a cada persona tanto unos días antes de la celebración del evento como el mismo día, en el momento de la recepción.

Dónde son las actividades?

Mira el apartado web “ubicación y traslados”, donde tenemos enlaces a cada lugar.

Dónde puedo consultar el listado de hoteles en los que puedo alojarme? Y los precios?

Alojamientos_Xures

Soy estudiante de una de las facultades que ofrece desplazamiento en autobús. De dónde salen los autobuses?

Estamos en contacto con las Facultades para coordinarnos. Informaremos de esto llegado el momento, unos días antes del evento.

Me interesa participar, pero no soy educadora social ni estudiante de educación social, puedo anotarme?

Sí. La actividad es una celebración de la Educación Social y está principalmente dirigida a profesionales y estudiantes de esta disciplina, pero toda persona que quiera acompañarnos será bienvenida.

Me interesa participar en el Seminario pero no en el resto de actividades, cómo puedo hacer?

La inscripción es única, independientemente de las actividades en las que vayas a participar, por lo que tienes que hacer la inscripción por el mismo importe. Si no quieres participar de las comidas incluidas, agradecemos que lo indiques en el formulario de inscripción, para contar con una previsión de asistencia real que nos permita hacer un uso responsable de los recursos (si después cambias de opinión, puedes hacer modificaciones al respeto mientras esté abierto el plazo de inscripción) Si no quieres participar de las actividades de convivencia (sábado a la tarde-noche), se te reservará un espacio de cenar en algún local de hostelería en Lobios. En cualquier caso, recomendamos la participación en todas las actividades propuestas, pues un espacio de convivencia cobra significado con la participación e implicación en los diferentes espacios de relación.

A qué hora termina la actividad de convivencia, en la zona de la carpa (Grou)?

Para las personas inscritas se pondrán a disposición autobuses de regreso a las 11:00, 00:00, 2:00 y 2:30 h. En el formulario de inscripción debes indicar tu hora de regreso. La organización se reserva el derecho de cancelar alguno de los horarios previstos si no hay personas interesadas suficientes (en cuyo caso, se avisará con antelación y se reorganizarán las horas de regreso)

Puedo llevar acompañantes?

Puede participar quien lo desee, siempre que formalice la inscripción. Si la(s) persona(s) que te acompaña(n) no va a asistir al Seminario o a la ruta, debe indicarlo en el formulario de inscripción, en el apartado correspondiente. También agradecemos que indique en el apartado comentarios que viene como acompañante e indique la persona con la que asiste. Las actividades del sábado a la tarde-noche son de entrada libre, pero no se incluye la cena de convivencia para quien no esté inscrita/o.

Puedo llevar niños/as?

Sí. Durante el horario del Seminario habrá servicio de conciliación, que podrás solicitar en el momento de la inscripción. Este servicio está supeditado a la existencia de demanda suficiente y se establecerá un límite máximo de plazas que se adjudicarán por orden de inscripción. Para las diferentes comidas, si necesitas menú para la niña(s) o niño(s), debes indicarlo en las observaciones, y contactaremos contigo directamente para informarte de las opciones.

Qué necesito para dormir en el pabellón?

Se dormirá sobre el suelo, por lo que para mayor comodidad se recomienda saco de dormir, esterilla y ropa de abrigo. Existe la opción de montar tu tienda de campaña dentro del pabellón, si quieres mayor intimidad.

Cómo serán las comidas?

Se informará a cada persona del establecimiento asignado para las diferentes comidas. La adjudicación será aleatoria, lo que favorecerá la interacción con profesionales y estudiantes de diferentes orígenes. El menú será muy similar en todos los establecimientos, con opción vegetariana para quien lo solicite en la inscripción.

Me anoté y pagué la inscripción, pero finalmente no puedo ir, tengo derecho a la devolución del importe?

Se devolverá el importe de la inscripción a las personas que notifiquen la imposibilidad de asistencia antes del 15 de septiembre. La devolución se hará una vez celebrado el evento.

Compré material del Ceesg, con la opción de recogerlo en la convivencia. Dónde lo recojo?

Habrá un punto y un horario para la recogida, del que informaremos previamente. Si por cualquiera motivo no puedes acercarte en ese horario, habla con cualquier persona de la organización en la misma convivencia, para darte tu pedido. El Ceesg tiene a la venta camisetas, cuadernos, y el libro de Los Bolechas “La Educación Social”. Enlace a la web de los materiales.

Tengo derecho a certificado de asistencia?

Se quieres recibir certificado, tienes que solicitarlo a formacion@ceesg.gal  Se realizará control de asistencia.

Tengo más dudas! Qué hago?

Escríbenos a  formacion@ceesg.gal

GALEGO:

Habilitamos unha canle de telegram que servirá para compartir de xeito áxil e inmediato informacións útiles durante o desenvolvemento da convivencia (ubicacións, avisos, recordatorios…)

Antes de que chegue a data, nesta canle compartirase tamén información actualizada e de interese para as persoas que vaian participar, como a apertura de inscricións ou outros avisos importantes.

Enlace ao Telegram XURÉS 2023

CASTELLANO:

Habilitamos un canal de telegram que servirá para compartir de manera ágil e inmediata informaciones útiles durante el desarrollo de la convivencia (ubicaciones, avisos, recordatorios…)

Antes de que llegue la fecha, en este canal se compartirá también información actualizada y de interés para las personas que vayan a participar, como la apertura de inscripciones u otros avisos importantes.

Enlace al Telegram XURÉS 2023

 

 • ALICIA GONZÁLEZ BARREIRO
  Universidade de Vigo
 • ÁNGEL DE JUANAS OLIVA
  UNED
 • BEATRIZ OLIVEROS FERNÁNDEZ
  Facultad Padre Ossó (Universidad de Oviedo)
 • CARLA SERRÃO
  Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto
 • CÁTIA EMANUELA AUGUSTO VAZ
  Instituto Superior de Ciências Educativas de Penafiel
 • CRISTIANA DE SOUSA PIZARRO BRAVO MADUREIRA
  Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria.
 • ESTHER PÉREZ RODRIGUEZ
  Universidade de Vigo
 • DANIELA GONÇALVES
  Escola Superior de Educação Paula Frassinetti
 • DEIBE FERNÁNDEZ-SIMO
  Universidade de Vigo
 • DIEGO GALÁN CASADO
  UNED
 • EDGAR CORREIRA CAMPOS
  Escola Superior de Educação de Viseu
 • ELOINA BERMEJO LOZANO
  Facultad Padre Osso (Universidad de Oviedo)
 • ENRIQUE IGLESIAS MARTÍNEZ
  Facultad Padre Osso (Universidad de Oviedo)
 • GERMÁN VARGAS CALLEJAS
  Universidade de Santiago de Compostela
 • IVÁN GARCÍA GARCÍA
  Universidade de Santiago de Compostela
 • JESUS GARCIA ALVAREZ
  Universidade de Santiago de Compostela
 • JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
  Universidade de Santiago de Compostela
 • JOANA MIGUELENA TORRADO
  Universidad del País Vasco
 • JORGE DÍAS ESTERRI
  UNED
 • JOSE ANTONIO LLOSA FERNÁNDEZ
  Facultad Padre Osso (Universidad de Oviedo)
 • JOSÉ MARÍA FAILDE
  Universidade de Vigo
 • LAURA CRUZ LÓPEZ
  Universidade de A Coruña
 • LAURA VARELA CRESPO
  Universidade de Santiago de Compostela
 • LUIS MARÍA NAYA GARMENDIA
  Universidad del País Vasco
 • MARÍA BARBA NÚÑEZ
  Universidade de A Coruña
 • MARÍA CARMEN GUTIÉRREZ MOAR
  Universidade de Santiago de Compostela
 • MARÍA CARMEN MORÁN DE CASTRO
  Universidade de Santiago de Compostela.
 • MARÍA DOLORES DAPÍA CONDE
  Universidade de Vigo
 • MARÍA ESTHER PÉREZ
  ENRÍQUEZ- Universidade de Vigo
 • MARÍA JOÃO AMANTE
  Escola Superior de Educação de Viseu
 • MARÍA VICTORIA CARRERA FERNÁNDEZ
  Universidade de Vigo
 • PAULA XAVIER
  Escola Superior de Educação de Viseu
 • PAULÍ DÁVILA BALSERA
  Universidad del País Vasco
 • RUI PEDRO PINTO
  Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto
 • SARA MARTÍNEZ CARRERA
  Universidade de Vigo
 • SILVANA LONGUEIRA MATOS
  Universidade de Santiago de Compostela
 • SOFIA VEIGA
  Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto
 • SUSANA FONSECA
  Escola Superior de Educação de Viseu
 • TANIA FÁTIMA GÓMEZ SÁNCHEZ
  Universidade da Coruña
 • TERESA BERMÚDEZ REY
  Facultad Padre Osso (Universidad de Oviedo)
 • XOSÉ MANUEL CID FERNÁNDEZ
  Universidade de Vigo

GALEGO:

O parque natural Baixa Limia Serra do Xurés, situado ao sur da provincia de Ourense, é o maior dos seis parques naturais de Galicia. Cunha extensión de 30.000 hectáreas, foi declarado parque natural en 1993 e forma un continuo xeográfico co Parque Nacional de Peneda-Gerês de Portugal. Desde 2009 os concellos de ambos parques forman a Reserva da Biosfera transfronteiriza galego-portuguesa Gerês-Xurés.

Na paisaxe destacan os seus bosques e fervenzas, e ademais do valor natural, tamén atopamos nesta terra un gran valor histórico e etnográfico, con xacementos romanos, construcións populares como muíños, alvarizas, chivanas, hórreos… Outro aspecto a salientar é o seu patrimonio termal.

Como non pode ser doutro xeito, a convivencia organízase dende o respecto ao medio e procurando o mínimo impacto ambiental, para o coidado da espectacular riqueza destas terras.

Imaxes: @toxodoxures

CASTELLANO:

El parque natural Baja Limia Sierra del Xurés, situado al sur de la provincia de Ourense, es el mayor de los seis parques naturales de Galicia. Con una extensión de 30.000 hectáreas, fue declarado parque natural en 1993 y forma un continuo geográfico con el Parque Nacional de Peneda-Gerês de Portugal. Desde 2009 los ayuntamientos de ambos parques forman la Reserva de la Biosfera transfronteriza gallego-portuguesa Gerês-Xurés.

En el paisaje destacan sus bosques y cascadas, y además del valor natural, también encontramos en esta tierra un gran valor histórico y etnográfico, con yacimientos romanos, construcciones populares como molinos, alvarizas, chivanas, hórreos… Otro aspecto a destacar es su patrimonio termal.

Como no puede ser de otro modo, la convivencia se organiza desde el respeto al medio y procurando el mínimo impacto ambiental, para el cuidado de la espectacular riqueza de estas tierras.

Imágenes: @toxodoxures

Formulario de inscripción

(xa non se admiten máis inscricións)

Entérate de todo!

ENTIDADES COLABORADORAS