Loading...

TRANSPARENCIA

Todas as persoas en situación de alta como colexiadas ou amigas do Ceesg a data 26/02/2024 están convocadas á participación na Asemblea Xeral do Ceesg.

Data: sábado 16 de marzo de 2024.

Lugar: A Coruña. Centro Cívico de Monelos (ver localización)

Inicio: 10:00 (primeira convocatoria), 10:30 (segunda convocatoria)

Fin: 12:45 aproximadamente.

En caso de non poder participar na asemblea, poderase delegar o voto noutra persoa colexiada que asista.

(Acceso só para colexiadas/os ou Amigas/os do Ceesg)