Loading...

Proposta de protocolo de comunicación non sexista

DATA:2015

 

Cómpre reflexionar sobre a linguaxe que utilizamos e facer uso consciente dela, evitando discriminacións.

O Grupo de Traballo Fiadeiras elaborou esta proposta de protocolo para axudarnos a poñer en práctica unha linguaxe máis inclusiva.