Loading...

Modelo de Informe Socioeducativo (ISE)

O grupo de traballo aBeira, do Ceesg, coa colaboración de profesionais do sector e do ámbito universitario, desenvolveu un modelo de informe socioeducativo, que se configura como un instrumento profesional para a recollida de información e o traballo de intervención realizado polas e polos profesionais da Educación Social, adaptándose á intervención socioeducativa en calquera ámbito de traballo.

Actualmente continúa o traballo en colaboración coa Xunta de Galicia, coa intención de estandarizar e difundir este modelo.