Loading...

Funcións das educadoras e educadores sociais por ámbito de actuación

DATA:2017

 

As funcións das/os profesionais da Educación Social veñen definidas de forma xenérica no Catálogo de funcións e competencias (Asedes, 2007), que conta co recoñecemento do Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.

Dende o Ceesg, afondamos no quefacer profesional clasificando as funcións por ámbitos de traballo.
Non debe entenderse este conxunto de funcións como un listado taxativo e limitante, pois a Educación Social é unha profesión dinámica que se renova e adapta aos novos contextos de intervención socioeducativa que poden xerarse na nosa sociedade.