Loading...

Decálogo de boas prácticas para a educación en Igualdade

DATA:2010

 

Co obxecto de facilitar ás/aos profesionais da educación social a incorporación da perspectiva de xénero nas accións educativas, no ano 2011, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg), promoveu a elaboración, a través da técnica Delphi, e coa participación de especialistas e representantes de asociacións, dun decálogo de boas prácticas para a educación en igualdade, que foi publicado no monográfico de Educación Social e Igualdade da revista Galeduso.

Recollémolo como documento independente nesta publicación.