Loading...

7º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grao de Educación Social

DATA:decembro 2021
TIPO:Libro

 

Esta publicación recolle os traballos gañadores da sétima edición do Concurso TFG.eduso, organizado polo Ceesg, que premia os mellores traballos de fin de grao de Educación Social presentados en galego nas universidades galegas. Nesta sétima edición valoráronse os TFG dos cursos 18/19 e 19/20, resultando gañadores os seguintes traballos:

CURSO 18/19

Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA:
 • Título: Adolescentes e ocio: análise cualitativa en medidas xudiciais en medio aberto nos CIEMA de Galicia.
 • Autor: Xesús Martínez Fernández.
 • Titora: María Dapía Conde (Universidade de Vigo)
Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:
 • Título: Renda Básica e Educación Social: cara un novo paradigma nos servizos sociais.
 • Autor: Rodrigo Gil Cedillo.
 • Titora: María Dolores Candedo Gunturiz (Universidade da Coruña)
MENCIÓN ESPECIAL
 • Título: A prensa proxeneta en Galicia. Unha análise dos anuncios de prostitución dende a Educación Social.
 • Autora: Ana Pousada Gómez.
 • Titora: María Lameiras Fernández (Universidade de Vigo)

—-
CURSO 19/20

Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA
 • Título: A xestión cultural no eido local galego: as funcións do educador/a social.
 • Autor: Alejandro Ventura Amado.
 • Titora: María Barba Núñez (Universidade da Coruña)
Modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:
 • Título: Porno e educación afectivo-sexual. Un quefacer actual do/a profesional da Educación social.
 • Autora: Noelia Moreau Castro.
 • Titora: María del Carmen Gutiérrez Moar (Universidade de Santiago de Compostela)
MENCIÓN ESPECIAL
 • Título: A vellez máis alá da heteronorma: Un estudo cualitativo sobre a formación, coñecementos, actitudes e percepcións dos/as profesionais de centros para maiores.
 • Autora: Nazaret Blanco Pardo.
 • Titora: María Victoria Carrera Fernández (Universidade de Vigo)