Loading...

FORMACIÓN CEESG

O ISE como ferramenta
da Educación Social

Informe Socioeducativo

O informe socioeducativo é o instrumento técnico da educadora e o educador social no que se integran o proceso de avaliación de necesidades, planificación, desenvolvemento, coordinación e avaliación das accións socioeducativas levadas a cabo con suxeitos nos diversos escenarios de actuación da Educación Social. Serve como ferramenta de información e asesoramento técnico –concretada nunha proposta de intervención en situación de necesidade que require respostas educativas ante a demanda explícita do propio suxeito, doutra/o profesional, ante a demanda ou esixencia de información complementaria dentro dun proceso xudicial e/ou administrativo e por ultimo a propia demanda da educadora ou educador como ferramenta avaliativa da intervención profesional.

Con este curso preténdese afondar na ferramenta para darlle o mellor uso por parte das educadoras/es sociais.

Datos básicos do curso

 • DATAS:
  do 27 de novembro ao 15 de decembro de 2023.
 • DURACIÓN:
  30 horas.
 • MODALIDADE:
  En liña, a través da aula virtual do Ceesg, cunha sesión presencial en Compostela (5 de decembro) de 8 horas, e dúas sesións en liña de 2 horas cada unha (datas pendentes de confirmar, horario de tarde) As sesións en liña quedarán accesibles na aula virtual para poder visionalas en diferido no caso de non poder asistir en tempo real.
 • PERSOAS DESTINATARIAS:
  Profesionais e estudantes de Educación Social.
 • INSCRICIÓN:
  Prioridade de inscrición para persoas colexiadas e amigas/os do Ceesg. As non colexiadas formarán unha lista de espera, para o caso de non cubrirse todas as prazas dispoñibles.

Obxectivos


 • Familiarizar ao persoal técnico educador/a social da Administración Local, desde unha perspectiva práctica, co manexo do ISE e cos criterios para a súa elaboración
 • Fomentar o uso do ISE como ferramenta estandarizada na acción socioeducativa
 • Adquirir os coñecementos e habilidades necesarias para elaborar informes socioeducativos
 • Identificar os procedementos nos que é pertinente o uso do ISE
 • Ofrecer pautas para o tratamento da información recollida nos ISE

Contidos

 


 • Informe socioeducativo. Concepto, estrutura e elaboración.
 • Consideracións xerais. Que, como e a quen informar.
 • Criterios a ter en conta para elaborar o ISE.
 • Tratamento da información: protección de datos, utilización da linguaxe, selección da información.
 • Casos prácticos

Metodoloxía


A formación realizarase en formato online (sincrónica), cunha soa sesión presencial en Compostela, para poder facilitar a participación de profesionais de distintos lugares de Galicia e contará tamén con carga horario en modalidade asincrónica.
A formación incluirá:

 • sesións en liña
 • materiais básicos e complementarios (pdf)
 • actividades/tarefas (docx)
 • espazo para o debate
 • vídeos.

Levaranse a cabo unha sesión presencial de 8 horas e dúas sesións en liña de 2 horas cada unha. Durante as sesións en liña haberá unha presentación teórica, unha dinámica grupal e a presentación dun caso práctico.
Propoñerase o visionado de contidos audiovisuais que permitirá complementar o traballo que se realizará módulos de traballo. Para iso será necesario que ademais do visionado se responda a unhas preguntas que logo sirvan de reflexión común nas sesións en liña.

Avaliación


Realizaranse dúas sesións en liña que versarán sobre os contidos subidos con anterioridade á plataforma. Os contidos incluirán bibliografía e recomendacións sobre o falado.

Para superar a formación de xeito satisfactorio é necesario:

 • Participación nas sesións en liña
 • Realización da tarefa semanal
 • Participación activa nos foros de debate

Realizarase unha proba final de cada un dos temas realizados e requerirase
a achega dun traballo final.

Docente

Sonia González Rodríguez
 • Diplomada e Graduada en Educación Social, Especialista en IntervenciónFamiliar e en Mediación Familiar.
 • Formación en intervención con persoas en situación de vulnerabilidade e violencia.
 • Intervención familiar dende o Servizo de Educación e Apoio Familiar do concello de Arteixo.
 • Docente – preparadora en prazas de Educación Social.
 • Actualmente é a Presidenta do Ceesg.

Sonia González Rodríguez

Educadora Social, colex. 3402

Inscricións

Reducida

10

EUROS


Colexiadas/os*

Estudantes de Educación Social amigas/os do Ceesg


Xeral

50

EUROS


Non colexiadas/os


* Colexiadas no Ceesg ou en calquera Colexio profesional adscrito ao CGCEES
*Amigas/os do Ceesg ou figuras análogas de calquera Colexio profesional adscrito ao CGCEES