8M, Mulleres en folga

8M, Mulleres en folga

Acordos Asemblea 2021

Acordos Asemblea 2021

Benvid@ á nova web do Ceesg

Benvid@ á nova web do Ceesg

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

8M, Mulleres en folga

O vindeiro luns, 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, convócase unha folga de coidados, de consumo, estudiantil e laboral.

Este ano non haberá manifestación unitaria, mais realizaranse mobilizacións locais ou comarcais, de xeito organizado (en columnas, usando máscara), para poder seguir enchendo as rúas de reivindicacións de igualdade.

O Ceesg secunda esta folga, e estará pechado toda a xornada.

Máis información

8M, Mulleres en folga
Axudas ás ANPAs para proxectos de igualdade e prevención da VX

Recentemente publicouse a convocatoria de axudas económicas para as Anpas, destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.

As actividades que se poden financiar a través desta convocatoria están estreitamente ligadas ao labor socioeducativo que se leva a cabo dende a Educación Social, polo que pode ser unha oportunidade de contratación para educadoras/es sociais.

Así llo fixemos chegar ás ANPAS de Galicia a través das federacións ANPAS Galegas e CONFAPA.

Ver convocatoria

Axudas ás ANPAs para proxectos de igualdade e prevención da VX
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Educador/a social
 • Axudante técnica/o educativa/o
 • Técnica/o en programas de emprego

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
A Fegamp ofrece un curso sobre o ISE, que será impartido polo Ceesg

Dende hoxe e ata o 7 de marzo abre o prazo de inscrición no curso de formación continua ‘O informe socioeducativo (ISE) como ferramenta de intervención dos educadores/as sociais (modalidade en liña)’.

Esta formación organizada pola Fegamp será impartida polo Ceesg e dirixida ao persoal educador social dos concellos de as deputacións provinciais.

Prazo inscrición: do 1 ao 7 de marzo.
Datas: do 26 de abril ao 26 de maio.

Ver información detallada

Ver información xeral, con enlace a formulario de inscrición

A Fegamp ofrece un curso sobre o ISE, que será impartido polo Ceesg
Acordos Asemblea 2021

O pasado sábado 28 de febreiro tivo lugar a Asemblea Xeral Ordinaria do Ceesg, quedando aprobadas as seguintes cuestións:

A documentación da Asemblea 2021 estará dispoñible na intranet do Ceesg durante un tempo. Tamén está dispoñible cada documento na súa sección web correspondente.

Acordos Asemblea 2021
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Educadoras/es sociais
 • Técnica/o de apoio social
 • Animador/a sociocultural (OPE)
 • Educador/a social
 • Prácticas remuneradas
 • Educador/a social
 • Técnica/o servizo emerxencia social
 • Bolsa Educación Social

  Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Formación con desconto: Especialista en Mediación

O Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia (CPESRM) organiza o curso en liña ‘ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN’, que será impartido do 5 de maio ao 5 de xuño de 2021.

O obxectivo do curso é capacitar ás/aos profesionais da educación social para actuar como mediadoras/es en situacións de conflito.

Desconto para persoas colexiadas, incluídas as do Ceesg.

Modalidade: en liña.

Duración: 100 horas.

Prazo de inscrición: ata o 20 de abril.

Ver información detallada

Formación con desconto: Especialista en Mediación
Formación con desconto: ética profesional e código deontolóxico

O Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra (COEESNA-NAGIHEO) organiza o curso en liña ‘ÉTICA PROFESIONAL Y CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL/A EDUCADOR/A SOCIAL’, que será impartido os días 5 e 6 de maio de 2021.

O curso formula, entre outros obxectivos,coñecer os principios éticos da profesión, reflexión sobre situacións conflitivas cotiás, e posibilitar interpretacións diferentes sobre os conflitos asociados ao traballo socioeducativo.

Modalidade: online.

Duración: 12 h.

Prazo de inscrición: 3 de marzo.

Ver información detallada.

Formación con desconto: ética profesional e código deontolóxico
Convive.COMigo busca persoas ou familias para convivencia educativa con adolescentes

O Programa CONVIVE.COMigo que se desenvolve na provincia de Pontevedra ten a finalidade de continuar nutrindo o banco do programa con de persoas ou familias que queiran convivir cun/cunha adolescente que teña a obriga de cumprir a medida xudicial de ‘Convivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo’.

A través deste programa, xestionado por Arela, búscanse familias e persoas cunha alta sensibilidade cara a adolescencia que queiran facer unha aposta temporal por un/unha adolescente con dificultades. Un ambiente socializador e positivo permitiralles ás/aos adolescentes a posibilidade de modificar as circunstancias que motivaron a medida xudicial e, polo tanto, que non reincidan nos mesmos feitos, comportamentos e actitudes unha vez regresen a vivir coa súa familia de orixe.

Os requisitos para formar parte deste programa son: ser maior de idade, dispoñer dunha vivenda adecuada, estabilidade emocional, comprometerse a traballar en equipo, garantir un alto grao de dispoñibilidade, non buscar a satisfacción dun desexo de paternidade… A súa vez, valorase positivamente a formación relacionada con ciencias sociais, a experiencia previa en programas de acollemento familiar, ter unha predisposición a ser formadas en diferentes temáticas como adolescencia, formación de carácter xurídico .

ARELA ofrece unha formación grupal e individual, e asesoramento, con acompañamento de profesionais e un financiamento de 40€ diarios durante os meses que permaneza o/a adolescente coa familia ou persoa.

Dende a Páxina web de ARELA (www.arela.org) pódese consultar máis información sobre este programa, así como dende o teléfono da súa sede central, 986 21 25 37 ou a través do correo electrónico convive@arela.org

*ARELA é unha asociación que leva traballando en Galicia dende o ano 1998 con infancia e adolescencia en situación de desprotección e/ou conflito social, prestando diferentes servizos: Casas de Familia, Centros de Atención de Día Integral e Centros de Intervención Educativo en Medio Aberto (CIEMA) coa Consellería de Política Social.

Convive.COMigo busca persoas ou familias para convivencia educativa con adolescentes
Formación con desconto: Entrevista a vítimas especialmente vulnerables

O Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra (COEESNA-NAGIHEO) organiza o curso en liña ‘ENTREVISTA A VÍTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES’, que será impartido del 25 de febreiro ao 25 de marzo de 2021.

O obxectivo do curso é proporcionar a profesionais do ámbito social, sanitario, educativo, policial, os coñecementos e habilidades necesarias para realizar entrevistas a vítimas especialmente vulnerables, con todas as garantías legais e minimizando o trauma dunha victimización secundaria; en particular menores, vítimas de violencia de xénero e vítimas con discapacidade intelectual con obxecto de explorar de forma efectiva experiencias de malos tratos, abuso ou calquera outro tipo de agresión sufrida.

Modalidade: online.

Prazo de inscrición: do 21 de febreiro.

Ver información detallada.

Formación con desconto: Entrevista a vítimas especialmente vulnerables
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Técnica/o social
 • Técnica/o de inclusión sociolaboral
 • Educador/a social
 • Secretaria/o técnica/o

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Formación con desconto: A escritura creativa como ferramenta de intervención

O Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV) organiza o curso ‘La escritura creativa como herramienta de intervención socioeducativa’.

Do 19 de febreiro ao 31 de marzo, con sesións de videoconferencia os días 19 e 26 de febreiro e 5, 12 e 26 de marzo.

Inscricións ata o 15 de febreiro.

As persoas colexiadas no Ceesg teñen a mesma redución na cota de inscrición que as co COEESCV.

Ir á web

Formación con desconto: A escritura creativa como ferramenta de intervención
Próximo número da Revista RES

O número 32 de RES, Revista de Educación será un monográfico co título ‘La Educación Social en Latinoamérica: cartografía de oportunidades’.
Poden enviarse artigos antes do 31 de marzo de 2021.

Tamén se poden enviar propostas para a sección de miscelánea, na que se recollen outros artigos sobre temas interesantes, así como ás seccións de actualidade e reseñas.

Información detallada sobre o número (ao final da páxina atoparedes enlaces ás orientacións para colaboradoras/es, autorización de artigos, criterios de publciación…)

Ir á web da revista

Próximo número da Revista RES
Video: Renda Básica Universal

A renda básica pódese definir coma un ingreso regular que permite levar unha vida digna (suficiente) para cada membro da sociedade (universal) polo simple feito de ter nacido (incondicional) e xestionada por cada quen (individual).

O Ceesg segue a apoiar a iniciativa comunitaria para a implantación da RBU (Renda Básica Universal) en Europa e anima ás profesionais do social a reflexionar sobre o tema con este vídeo, onde diversas persoas de Galicia falan da necesidade da RBU.

No seguinte enlace está a información detallada sobre a iniciativa a nivel europeo e recollida de sinaturas de apoio: https://rentabasicaincondicional.eu/

Video: Renda Básica Universal
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Docentes
 • Orientador/a laboral
 • Monitor/a de inclusión social e atención hospitalaria á infancia
 • Técnica/o social
 • Educador/a social
 • Orientador/a profesional para a inserción

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Xuntanza co col·lectiu de dones do CEESC

O grupo de traballo Fiadeiras participa nunha xuntanza virtual co Col·lectiu de dones do Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, á que foi convidado co obxectivo de apoiar a este colectivo de nova creación e para crear sinerxias entre ambas partes.

Máis información sobre o Col·lectiu de dones do CEESG

Xuntanza co col·lectiu de dones do CEESC
Formación con desconto: Atención a mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual

O Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM) organiza a 2ª edición do Curso: ‘DETECCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL”, que será impartido en la modalidad online, del 22 de febrero al 26 de marzo de 2021.

O obxectivo do curso é formar a profesionais susceptibles de participar na intervención con potenciais vítimas sobre o encadre da realidade da Trata de mulleres con fins de explotación sexual, e a forma de detección e intervención en cada caso, desde un enfoque de dereitos humanos, con perspectiva de xénero e respectuoso cara a realidade transcultural.

Modalidade: online.

Ver guía do curso.

Prazo de inscrición: do 20 de xaneiro ao 12 de febreiro. Ampliado ata o 17 de febreiro.

Ver información detallada.

Formación con desconto: Atención a mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Corpo de profesorado de formación profesional.
 • Docentes educación afectivo sexual.
 • Orientador/a profesional para a inserción.
 • Monitor/a de residencia.
 • Técnica/o de orientación para o emprego.

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Investigación: Educación Social Dixital

A Universitat Oberta de Catalunya (UOC) trasládanos unha enquisa solicitando colaboración de profesionais da educación social para colaborar na recollida de datos.

O obxectivo inicial desta enquisa é explorar o papel e posibilidades das/os educadoras/es sociais na utilización das tecnoloxías dixitais para fomentar a inclusión social, a participación política e a cidadanía activa, especialmente da mocidade. Forma parte dunha investigación realizada polo Laboratorio de Educación Social (LES), o Grupo de investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento (GAME) (ambos da Universitat Oberta de Catalunya) e o Grupo de Investigación en Ciberdemocracia, vinculado á Universidad Rey Juan Carlos. Esta investigación, titulada titulada EDUCACIÓN SOCIAL DIGITAL, está financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

A duración prevista para cubrir a enquisa é duns 20 minutos aproximadamente.

Ir á enquisa.

Investigación: Educación Social Dixital
Aviso sobre o acceso á nova web

Aviso para quen aínda non se rexistrase na nova web www.ceesg.gal:

Recordamos que para acceder á área privada de www.ceesg.gal non son válidos os datos da web antiga. É necesario rexistrarse de novo.

Se aínda non te rexistraches, podes facelo aquí.

Aviso sobre o acceso á nova web

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo