8º concurso TFG.eduso, de traballos de fin de grao

8º concurso TFG.eduso, de traballos de fin de grao

O bo trato na vellez

O bo trato na vellez

O Ceesg insta á Xunta a cumprir os dereitos sociais das persoas en situación de vulnerabilidade e non reclamar a devolución da RISGA

O Ceesg insta á Xunta a cumprir os dereitos sociais das persoas en situación de vulnerabilidade e non reclamar a devolución da RISGA

Camiña con nós. CAMPAÑA DE COLEXIACIÓN

Camiña con nós. CAMPAÑA DE COLEXIACIÓN

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta

O Ceesg participa como entidade colaboradora na difusión do I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta, que baixo o lema ‘El camino hacia la plena autonomía y el compromiso social’ se celebrará o día 1 (Madrid) e 2 (Donostia) de decembro 2021, dispoñendo tanto de modalidade online como presencial.

O Congreso ten como principal obxectivo dar respostas innovadoras aos retos que se expón na actualidade a mocidade na súa transición á vida adulta en xeral e, en especial, a aqueles colectivos máis vulnerables. Así, preténdese como fin último contribuír á mellora da acción socioeducativa dirixida a mozas e mozos e, polo tanto, á sociedade en xeral.

Os temas incluídos no programa do Congreso abarcan as principais cuestións que se lle presentan a quen traballa con mozas e mozos na educación actual: avances e resultados de investigación e transferencia de coñecemento sobre adolescencia e mocidade en tránsito á vida adulta/en dificultade social; a formación de profesionais que traballan coa mocidade; o traballo en rede: o rol de universidade, profesionais, entidades e administracións públicas; o proceso de autonomía dos mozos: resiliencia, empoderamento e benestar social.

O Congreso está dirixido a persoal académico, profesionais, estudantes do campo da educación, a educación social, o traballo social, a psicoloxía, o dereito, a socioloxía e outras ciencias sociais, con interese en compartir coñecementos e experiencias sobre este ámbito.

Ver información detallada

I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta
Instagram do PIC USC

Nos últimos días antes de finalizar o curso académico, recordamos que o alumnado do PIC da Universidade de Santiago, durante este curso académico, puxo en marcha unha conta de Instagram a través da cal estiveron colaborando na difusión das accións levadas a cabo polo Ceesg.

Trasladámoslle o noso agradecemento, e convidámosvos a seguir ao PIC USC: @ceesgusc

Instagram do PIC USC
Investigación sobre interculturalidade e migracións

O estudiante de doutoramento da Universidade de Córdoba Michelle Blaya Burgo solicita colaboración das e dos profesionais da Educación Social para recabar datos para a investigación da súa Tese Doutoral, un estudo acerca dos factores asociados á interculturalidade, os discursos sociais e a inclusión dos inmigrantes na sociedade de acollida.

A ferramenta para a recollida de datos é un cuestionario que non implica responder cuestións correctas ou incorrectas, simplemente se solicita a maior sinceridade e obxectividade co fin de coñecer a súa opinión ao respecto. Os datos que se van manejar serán totalmente anónimos, sendo utilizados únicamente para o desenvolvemento da investigación.

Enlace ao cuestionario

Dende o Ceesg sempre animamos a participar nestas investigacións, para contribuír á creación de coñecemento en áreas relacionadas coa nosa profesión.

Moitas grazas pola colaboración.

Investigación sobre interculturalidade e migracións
Editado o nº 32 da Revista RES

Está dispoñible o novo número da Revista RES, que leva por título: La Educación Social en Latinoamérica: cartografía de oportunidades.

Enlace ao número

Enlade á edición en pdf

E xa comeza a recepción de artigos para o número 33, que será un monográfico co título ‘Educación Social: dignidad y derechos, en tiempos de pandemia’.

Poden enviarse artigos antes do 15 de setembro de 2021.

Tamén se poden enviar propostas para a sección de miscelánea, na que se recollen outros artigos sobre temas interesantes, así como ás seccións de actualidade e reseñas.

Información detallada sobre o número (ao final da páxina atoparedes enlaces ás orientacións para colaboradoras/es, autorización de artigos, criterios de publciación…)

Editado o nº 32 da Revista RES
Aviso - cobro de cotas colexiais, segundo semestre 2021

No mes de xullo pasarase o cobro de cotas colexiais (correspondente ao segundo semestre 2021)

Recordamos que existe a posibilidade de beneficiarse de cotas reducidas (por desemprego, residencia no estranxeiro, salario inferior ao SMI ou situacións análogas)

Quen queira acollerse a este tipo de cotas, debe presentar a documentación pertinente ata o día 30 de xuño. A confirmación da recepción por parte do Ceesg farase na semana do 5 de xullo, e o cobro ordearase a partir do 15 de xullo.

Documentación a presentar:

  • No caso de desemprego, tarxeta de demandante de emprego actualizada.
  • No caso de salario inferior ao mínimo, informe de bases de cotización da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • Para outras posibles situacións, consultar co Ceesg.

Se no cobro anterior non te beneficiaches de desconto, recorda enviar xunto coa documentación xustificativa a solicitude de cota semestral bonificada

A documentación debe achegarse por correo-e a ceesg@ceesg.gal

Aviso - cobro de cotas colexiais, segundo semestre 2021
Aviso sobre horario de atención

Horario de verán.

Do 1 de xuño ao 30 de setembro, o horario de atención do Ceesg será:

De luns a venres de 8:00 a 15:00 h.

Para atención presencial non será necesario concertar cita previa, mantendo as normas de aforo máximo, hixiene de mans, uso de máscara e distancia.

Aviso sobre horario de atención
Achegas do Ceesg á normativa contra a trata

O trámite de consulta pública permite a posibilidade de participar achegando ideas e suxestións na actividade normativa que desenvolven as administracións. Aberto este período para o desenvolvemento dun proxecto normativo consistente nunha lei integral contra a trata, o Ceesg fixo as súas achegas, nas que sinala unhas liñas xerais a ter en conta, como a importancia de creación de equipos interdisciplinares que contemplen a Educación Social, ou que se faga unha mención especial ás vítimas menores, entre outras.

Ver achegas.

Achegas do Ceesg á normativa contra a trata
CGCEES-Formación: ‘Código Deontolóxico e Comisións Deontolóxicas’

Os días 7 e 8 de maio de 2021, o CGCEES impartiu un curso en liña de 12 horas de formación sobre ‘O Código Deontolóxico e as Comisións Deontolóxicas’.
Neste curso participaron máis de trinta profesionais da Educación Social, entre as que se atopan as integrantes da Comisión de Ética e Deontoloxía do CGCEES, das Xuntas de Goberno dos colexios autonómicos, e das comisións deontolóxicas destes últimos. No caso do Ceesg, participaron nesta formación catro persoas, que forman parte da Comisión Ética e de Benestar Profesional do Ceesg.
Esta formación é importante para o fortalecemento das comisións deontolóxicas, e para o avance na actualización do código deontolóxico.

CGCEES-Formación: ‘Código Deontolóxico e Comisións Deontolóxicas’
Eliminación das contas de correo ceesg.org

Como consecuencia do cambio de ceesg.org a ceesg.gal, é necesario facer tamén o cambio nos correos electrónicos.

As contas de correo do dominio ceesg.org, e todo o seu contido, eliminaranse a partir do día 1 de xuño. Non obstante, durante un tempo existirá a posibilidade de redirixir o correo que chegue de ceesg.org a calquera outra conta. Para facer isto é necesario solicitalo ao Ceesg (pode facerse antes ou mesmo despois do 1 de xuño).

Toda persoa colexiada que o desexe pode solicitar unha nova conta co dominio ceesg.gal a través da nosa páxina web.

Esta cuestión xa ten sido informada dende hai meses a todas as persoas que teñen conta ceesg.org.

En caso de dúbidas, podes contactar co persoal do Ceesg.

Eliminación das contas de correo ceesg.org
Listaxe de empresas de Educación Social

Tes unha empresa ou exerces de forma autónoma ofrecendo servizos Educación Social?

Recorda que podes engadir os datos na nosa web, para que calquera que precise dos teus servizos poida atoparte facilmente.

Este listado está a disposición de entidades, particulares e administracións, indicando o tipo de servizos que ofrece, a área xeográfica na que traballa, e os datos de contacto de cada empresa/profesional.

As persoas colexiadas que traballen por conta propia ofrecendo servizos socioeducativos, é dicir: que sexan titulares dunha empresa ou traballen como autónomas/os sendo esta a súa actividade laboral principal, poden incluírse nesta listaxe enviando ao ceesg a Ficha de colexiada/o autoempregada/o.

Listaxe de empresas de Educación Social
2 de maio. Día Internacional contra o acoso escolar. Manifesto CGCEES

Onte foi 2 de maio, Día Internacional contra o acoso escolar.

O CGCEES, as entidades que o conformamos e moitas educadoras e educadores sociais participamos nas redes sociais co hashtag #YotambiénconstruyoCONVIVENCIA

Ademais, o CGCEES fixo público un manifesto no que se suma á loita contra o acoso escolar unha mensaxe positiva (ver manifesto), e publicou unha recompilación bibliográfica sobre Educación social na escola (ver documento)

2 de maio. Día Internacional contra o acoso escolar. Manifesto CGCEES
Xornada de experiencias

Co obxectivo de organizar unhas xornadas ou encontro virtual no vindeiro mes de xuño, no que compartamos experiencias sobre Educación Social e sobre o impacto que tivo e está tendo a pandemia sobre o noso traballo, convidamos a todas aquelas colexiadas e colexiados que queirades participar a que contactedes co Ceesg por correo-e, explicándonos brevemente en qué ámbito traballas, en que entidade, e que aspectos destacarías do teu traballo e que che gustaría compartir nesta xornada, así como calquera outro aspecto que creas relevante para ter en conta.

Entre as propostas recibidas, faremos unha selección procurando a diversidade en canto a ámbitos.

Moitas grazas pola colaboración

Xornada de experiencias
2 de maio. Día Internacional contra o acoso escolar

Con motivo do Día Mundial contra o Acoso Escolar, que se conmemora o 2 de maio, o CGCEES creou o hashtag # YoTambienConstruyoCONVIVENCIA para visibilizar nas redes sociais as achegas da Educación Social.

Esperamos a túa participación!

Comezamos a tuitear o 2 de maio dende as 9:00

2 de maio. Día Internacional contra o acoso escolar
Colaboración para formación de tribunais de selección

Pedimos a colaboración colectiva co obxectivo de ampliar a listaxe de colexiadas/os que poidan formar parte en tribunais de procesos selectivos, para poder atender aos concellos ou outros organismos públicos que nos soliciten a designación de educadoras/es sociais con este fin.
Por iso, solicitamos que se traballas na Administración Pública como funcionario/a ou persoal laboral fixo, nos envíes un correo electrónico (ceesg@ceesg.gal) indicándonos a túa situación e categoría profesional para poñernos en contacto contigo no caso de ser necesario.
Moitas grazas.

Colaboración para formación de tribunais de selección
Comunicado do CGCEES: Por que din ‘MENAS’ cando falamos de INFANCIA?

O Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) manifiesta o seu máis absoluto rexeitamento á campaña de odio verquida desde o partido político da ultradereita máis retrógrada e conservadora contra a integridade e a salvagarda de nenas/os e adolescentes

Ver comunicado

Comunicado do CGCEES: Por que din ‘MENAS’ cando falamos de INFANCIA?
Superamos as 1000 colexiacións

Superar o milleiro de colexiadas/os é un fito importante para a Educación Social, unha profesión na que a colexiación supón o compromiso de exercela de xeito responsable cumprindo así co noso código deontolóxico e coa Lei Galega pola que se crea o propio Colexio Profesional:

Artigo 3.2: ‘Será requisito para exercer a profesión de educador social no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a incorporación ó Colexio de Educadores Sociais de Galicia cando o domicilio profesional único ou principal radique nesta Comunidade.’

Superar o milleiro danos máis representatividade e forza ante as institucións.
Superar o milleiro danos máis representatividade tamén no CGCEES.

Para seguir sumando, convida a calquera educador/a social que aínda non estea colexiada/o a ‘camiñar con nós’ e benefíciate ademais dun desconto na cota de mantemento colexial. Ver campaña ‘Camiña con nós’

Superamos as 1000 colexiacións
Presentación: Educación Social: a guía definitiva

O alumnado alumnado que forma o Punto de Información Colexial (PIC) do Ceesg na Universidade da Coruña organiza a presentación do libro publicado recentemente ‘Educación Social: a guía definitiva’, na que contaremos coa presenza das autoras e o autor: Lucía Fernández Coutado, Millán Brea Castro e da súa ilustradora Irene Fernández Hevia.

Data do evento: 28 de abril, 2021.

Horario: 16:30

Dirección do evento: Salón de actos, Facultade de Educación (30 prazas) // Streaming

Prazo para anotarse en modalidade presencial: ata o 27 de abril ás 13:00 h. ou completar aforo.

Para calquera dúbida ponte en contacto con nós: pic.corunha@ceesg.gal

Enlace á páxina para inscribirse.

Presentación: Educación Social: a guía definitiva
Formación Ceesg: PROMÓVETE POLOS TEUS DEREITOS. Proxecto para a sensibilización e empoderamento no marco dos dereitos sexuais

O grupo de traballo Fiadeiras do Ceesg, en colaboración coa Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), ofrece unha serie de obradoiros gratuítos en liña sobre sexualidade e xénero, dirixidos a persoas colexiadas do Ceesg ou doutros colexios profesionais pertencentes ao CGCEES, así como a estudantes amigas/os do Ceesg e figuras similares doutros colexios.

Axiña dará comezo o curso ‘PROMÓVETE POLOS TEUS DEREITOS. Sensibilización e empoderamento no marco dos dereitos sexuais’. Este é un curso de 20 h., con 6 horas de conexión en directo e 14 de traballo individual.

As sesións serán os días 3, 4 e 5 de maio de 17:00 a 19:00 h.

Xa está aberto o prazo de inscrición.

Ver información detallada e formulario de incricións

Formación Ceesg: PROMÓVETE POLOS TEUS DEREITOS. Proxecto para a sensibilización e empoderamento no marco dos dereitos sexuais
Formación Ceesg: FAGAMOS UN BO TRATO. Prevención sobre situacións de xénero e violencia sexual no contexto do consumo de drogas na mocidade

O grupo de traballo Fiadeiras do Ceesg, en colaboración coa Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), ofrece unha serie de obradoiros gratuítos en liña sobre sexualidade e xénero, dirixidos a persoas colexiadas do Ceesg ou doutros colexios profesionais pertencentes ao CGCEES, así como a estudantes amigas/os do Ceesg e figuras similares doutros colexios.
O terceiro dos cursos que se ofrece é ‘FAGAMOS UN BO TRATO. Prevención sobre situacións de xénero e violencia sexual no contexto do consumo de drogas na mocidade’.

Datas: 26, 27 e 28 de abril.
Horario: de 17:00 a 19:00 h.

Xa está aberto o prazo de inscrición.

Ver información detallada e formulario de incricións

Formación Ceesg: FAGAMOS UN BO TRATO. Prevención sobre situacións de xénero e violencia sexual no contexto do consumo de drogas na mocidade
Xuntanza coa concelleira de Políticas sociais de Santiago

O pasado 9 de abril mantivemos unha xuntanza coa concelleira de Políticas Sociais do Concello de Santiago de Compostela, Dna. Milagros Castro.

Esta é unha das xuntanzas que temos programadas nas cidades grandes de Galicia para a solicitude de adaptación das denominacións dos postos de traballo como ‘Educador/a social’, como un xeito de recoñecemento á profesión e de cumprimento da legalidade vixente en materia de servizos sociais.

Ver solicitude.

Xuntanza coa concelleira de Políticas sociais de Santiago

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo