Día Internacional da Educación Social 2021. Celebramos 20 anos en valor

Día Internacional da Educación Social 2021. Celebramos 20 anos en valor

Dez anos camiñando por unha Educación Social Feminista

Dez anos camiñando por unha Educación Social Feminista

O Ceesg saúda os novos pasos das institucións públicas a prol do recoñecemento da Educación Social

O Ceesg saúda os novos pasos das institucións públicas a prol do recoñecemento da Educación Social

Curso: Ética con menores

Curso: Ética con menores

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Orientador/a laboral
 • Educador/a social
 • Educador/a social
 • Dinamizador/a TIC
 • Director/a de centro de día
 • Formador/a profesional para o emprego con especialidade en igualdade de xénero

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Convocatoria de probas CODIX

No DOG do 23 de setembro publícase a resolución da AMTEGA pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX).

Pode participar nesta proba toda persoa maior de 16 anos, inscrita como usuaria da rede CeMIT.

CONTIDOS DA PROBA:

 • O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á unidade de competencia UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo nacional de cualificacións.
 • A rede CeMIT ten publicados na súa plataforma de teleformación os materiais formativos que forman parte do curso CODIX baixo a modalidade de Autoformación como material de apoio para a preparación destas probas.

LUGAR DAS PROBAS:

 • As probas de avaliación terán lugar nas dependencias das aulas CeMIT (consultar aquí)

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

 • Inscrición na páxina web de CeMIT.
 • Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT.
 • Prazo de inscrición do 24 ao 30 de setembro.
 • Só se pode facer inscrición nunha localidade, día e hora; o incumprimento deste punto supoñerá a exclusión da persoa de todas as localidades nas que estea inscrita.
 • Rematado o prazo de inscrición, realizarase un sorteo para establecer a orde de prelación das persoas con dereito á matriculación e publicarase a relación provisional de persoas admitidas en cada unha das localidades na páxina web da rede CeMIT, así como a listaxe de reservas e de excluídas.

Consulta aquí a resolución completa

Tamén é de interese o DECRETO 123/2021, do 2 de setembro, polo que se regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais, publicado no DOG o pasado 20 de setembro. Sinala, entre outras cuestións, que a acreditación da certificación dentro do Marco galego de competencias dixitais poderán valorarse como mérito ou establecerse como requisito de participación nos procesos de provisión de postos de traballo ou de selección de persoal en procesos de emprego público.

Convocatoria de probas CODIX
29 de setembro. Festexamos en Ourense o Día Internacional da Educación Social

Con motivo do Día Internacional da Educación Social (2 de outubro), neste 2021, dentro dos actos previstos para celebrar esta data especial, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg) sae ás rúas da cidade de Ourense para visibilizar a Educación Social a través do que mellor sabemos facer: estar ó carón das persoas, nas rúas, nas súas vidas… cun programa de actos aberto á participación de profesionais, alumnado da titulación e veciñanza da cidade.

Será o vindeiro mércores 29 de setembro.

29 de setembro. Festexamos en Ourense o Día Internacional da Educación Social
Aviso sobre horario de atención

De outubro 2021 a xuño 2022 o horario de atención do Ceesg será:

Mañás: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

Tardes: mércores de 16:00 a 19:00 h.

Aviso sobre horario de atención
Recurso contra a RPT da Deputación da Coruña

O Ceesg presentou recurso de reposición contra a Relación de Postos de Traballo da Deputación da Coruña, que continúa recollendo a denominación ‘Educador/a’ en lugar de ‘Educador/a social’, cunha indefinición de funcións entre postos que só contribúe á confusión organizativa.

Na xuntanza mantida en data 11 de decembro de 2020 por Natalia Domínguez e Sonia González, en representación do Ceesg, con D. Antonio Leira Piñeiro (Deputado delegado de Persoal) e Dna. Ana Lamas Villar (Deputada delegada de Benestar social e Educación), foi formulada esta petición, co compromiso de atendela, pero unha vez máis a Deputación desoe esta reivindicación.

Cómpre recordar que a Deputación da Coruña apoiou no seu día a través dunha Declaración Institucional a creación dunha Lei que recoñeza a Educación Social como dereito da cidadanía. Desde o Ceesg reclamamos o seu compromiso.

Recurso contra a RPT da Deputación da Coruña
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Axente de igualdade
 • Profesional de apoio á inclusión

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Guía de comunicación inclusiva, diversa e non sexista

A lingua constitúe o reflexo da sociedade que a emprega. Do mesmo xeito que a realidade muda, a lingua evoluciona e adáptase a esa realidade.

Con frecuencia o uso sexista da linguaxe realízase de xeito inconsciente, e por iso mesmo cómpre facer unha análise crítica para modificalo e así evitar reproducir a discriminación e contribuír á creación dunha sociedade máis igualitaria.
Con este obxectivo, a Xunta de Goberno do Ceesg vén de aprobar unha Guía de comunicación inclusiva, diversa e non sexista; unha publicación que recolle un conxunto de pautas e recomendacións prácticas para lograr comunicarnos a través dun trato igualitario.

Guía de comunicación inclusiva, diversa e non sexista
Recurso ás bases do concello de Ourense

O Ceesg presentou recurso de reposición contra as bases do concello de Ourense para crear listaxes de contratación de Educador/a de familia e Educador/a de unidade de día, que admite, ademais de Educación Social, outras titulacións.

Respectar a interdisciplinariedade dun equipo é asegurar a existencia dos diferentes perfís profesionais propios do sector, e deste xeito faise precisamente o contrario.

Recurso ás bases do concello de Ourense
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Persoal sociocultural
 • Orientador/a laboral
 • Axente de emprego e desenvolvemento local
 • Técnica/o de orientación laboral
 • Técnica/o de orientación laboral

Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

Novas ofertas de emprego
Faladoiro: Adolescencia migrante en Galicia. Retos do acompañamento socioeducativo

Con motivo da actual polémica sobre a actuación do estado coa adolescencia migrante, o grupo de traballo de Infancia e Adolescencia Escaravellando, do Ceesg, organiza un evento virtual dirixido a toda persoa interesada en coñecer a situación da adolescencia migrante en Galicia.

Contaremos coa presentación dos últimos traballos de investigación sobre a materia, realizada polo educador social Deibe Fernández-Simo, que nos falará sobre os factores determinantes no apoio á transición á vida adulta do colectivo. Esta intervención servirá como base para o debate, no que profesionais e público en xeral poidan expoñer a súa perspectiva sobre a situación da adolescencia migrante en Galicia.

A intervención inicial durará aproximadamente 15 minutos, e o debate entre 30 e 45 minutos.

Data: 15 de setembro. | Hora: 17:00 h. | En liña.

Actividade de balde aberta a toda persoa interesada.

Non é necesaria inscrición previa. Para participar, só tes que conectarte á sesión o día e hora sinalados a través do seguinte enlace:

https://meet.jit.si/amigranteceesg (ingresa o teu nome, e dalle a ‘Entrar a la reunión’)

Se tes a aplicación Jitsi, entra na sala amigranteceesg

Faladoiro: Adolescencia migrante en Galicia. Retos do acompañamento socioeducativo
Curso: ISE, aplicación práctica

Hai uns anos, o grupo de traballo do Ceesg aBeira asumiu o reto de desenvolver un modelo de informe socioeducativo que se configurase como un instrumento profesional para a recollida de información e o traballo de intervención realizado polas e polos profesionais da Educación Social, adaptándose á intervención socioeducativa en calquera ámbito de traballo. Este traballo, que contou coa colaboración de profesionais do sector e do eido académico universitario, tivo como resultado o modelo de Informe Socioeducaivo (ISE) que actualmente está dispoñible para consulta e descarga na páxina web do Ceesg.

Hoxe continúa o traballo de aBeira para acadar a consolidación deste modelo como ferramenta básica das e dos profesionais da Educación Social en todos os ámbitos, así como a súa estandarización nos procedementos nos que se implican as administracións públicas ou outras entidades e institucións coas que se traballa en rede dende a nosa profesión.

Con este curso en liña, gratuíto e dirixido a educadoras/es sociais colexiadas, preténdese afondar na ferramenta para darlle o mellor uso por parte das educadoras/es sociais.

Desenvolverase a través de plataforma electrónica, con varias conexións en directo por videoconferencia (datas pendentes de fixar, serán entre semana en horario de tarde)

Inscricións na web do Ceesg do 1 ao 27 de setembro ou completar prazas.

Actualización 02/09/2021: PRAZAS COMPLETAS

Curso: ISE, aplicación práctica
Alegacións ao recurso contra as bases do concello de Oroso

O Ceesg vén de presentar alegacións ao recurso do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia fronte ás bases e convocatoria para a selección dunha praza de educador/a familiar do Concello de Oroso, a través do cal solicita a modificación dos requisitos de acceso.

A lei de servizos sociais é clara en canto á necesaria interdisciplinariedade, que estaría mellor garantida se todos os concellos desen cumprimento ao decreto 99/2012, en canto á dotación de persoal nos equipos de servizos sociais.

Cal é a diferencia entre Educación familiar e Educación social? non a hai, son o mesmo; é o lugar da Educación Social dentro dos servizos sociais. Simplemente “Educación familiar” é un termo desactualizado, que continúa en uso por herdanza dos antigos programas de Educación Familiar, nacidos nos anos 90, cando a titulación universitaria de Educación Social aínda estaba en fase de creación e implementación. Cómpre seguir avanzando nesta necesaria actualización, acorde á realidade académica e profesional actual. Afortunadamente cada vez son máis os concellos que captan esta realidade e pouco a pouco as convocatorias e as relacións de postos de traballo van contemplando a titulación de Educación Social e mesmo nomenclatura adecuada.

As distintas profesións do social debemos favorecer servizos de calidade á cidadanía cumprindo a merecida interdisciplinariedade que promulgan a normativa, as bases da intervención social e os códigos deontolóxicos, deixando de lado o carácter corporativista e individualista máis propio dos tempos do asistencialismo.

Alegacións ao recurso contra as bases do concello de Oroso
Aprázase o VIII Congreso de Educación Social

A organización do VIII Congreso Estatal de Educación Social decidiu aprazar a súa celebración ao primeiro semestre 2022, realizándoo de xeito descentralizado en diferentes territorios, combinando presencialidade e virtualidade.

Seguiremos informando dos avances, que poden seguirse na web oficial do Congreso e en eduso.net.

Ver información na web oficial do congreso

Aprázase o VIII Congreso de Educación Social
Alegacións ao recurso contra as bases do concello de Oroso

Nos próximos días presentaremos alegacións ao recurso do COTS fronte ás bases e convocatoria para a selección dunha praza de educador/a familiar do Concello de Oroso, que solicita a modificación dos requisitos de acceso.
A lei de servizos sociais é clara en canto á necesaria interdisciplinariedade, que estaría mellor garantida se todos os concellos desen cumprimento ao decreto 99/2012, en canto á dotación de persoal nos equipos de servizos sociais.
Cal é a diferencia entre Educación familiar e Educación social? non a hai, son o mesmo; é o lugar da Educación Social dentro dos servizos sociais. Simplemente “Educación familiar” é un termo desactualizado, que continúa en uso por herdanza dos antigos programas de Educación Familiar, nacidos nos anos 90, cando a titulación universitaria de Educación Social aínda estaba en fase de creación e implementación. Cómpre seguir avanzando nesta necesaria actualización, acorde á realidade académica e profesional actual. Afortunadamente cada vez son máis os concellos que captan esta realidade e pouco a pouco as convocatorias e as relacións de postos de traballo van contemplando a titulación de Educación Social e mesmo nomenclatura adecuada.
As distintas profesións do social debemos favorecer servizos de calidade á cidadanía cumprindo a merecida interdisciplinariedade que promulgan a normativa, as bases da intervención social e os códigos deontolóxicos, deixando de lado o carácter corporativista e individualista máis propio dos tempos do asistencialismo.

Alegacións ao recurso contra as bases do concello de Oroso
Protección dos dereitos das vítimas. Manual para profesionais

Ao longo do ano 2020 o Ceesg ten participado en varias xuntanzas de Capacity Building organizadas pola Asociación Consensus, e cofinanciadas pola Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia, dentro do Proxecto Pro.Vi (Protecting victims’ rights), cofinanciado polo programa de Xustiza da Comisión Europea e apoiada pola Deputación de A Coruña e a Unidade de psicoloxía forense da USC.

Nesta mesma liña, o Proxecto Europeo Pro.Vi vén de publicar o Manual para profesionais Pro.Vi (Protecting Victim´s Right) centrado na protección das vítimas de delitos, que proporciona orientación práctica para o acompañamento ás vítimas de delitos.

Protección dos dereitos das vítimas. Manual para profesionais
Modificación da Lei 14/2021, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

No DOG do 28 de xullo podedes atopar a Lei 14/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de Xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, aprobada por unanimidade na Cámara galega.
Unha das modificacións máis importantes e a ampliación do concepto de violencia machista ao recoñecer a violencia vicaria como violencia de xénero. Incluindo o recoñecemento de estatuto de vítimas non só no caso de asesinato ou homicidio, senón cando existe calquera forma de violencia recollida na mesma lei.
Lembremos que a violencia vicaria é aquela violencia que se exerce sobre a muller co fin de causarlle un dano a través de terceiras persoas (fillas, fillos, nai, pai, parella actual…) e que acada o seu grao máis elevado co homicidio ou asasinato destas persoas.
Outra modificación é o seu carácter retroactivo, de forma que todas as mulleres que sufriron no pasado violencia machista quedan amparadas e teñen acceso a protección e axudas.

Enlace á modificación da lei

Queremos lembrar que o Ceesg, a través do grupo Fiadeiras participa activamente no grupo de Traballo 3 ‘Abordaxe da Violencia de Xénero coa mocidade dende o ámbito educativo’ e no Observatorio Galego de Violencia de Xénero como Vogal.

Modificación da Lei 14/2021, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Compromiso co traballo libre de acoso sexual ou por razón de sexo

A Xunta de Goberno do Ceesg vén de aprobar unha Declaración institucional na que manifesta o seu compromiso de traballo libre de acoso sexual ou por razón de sexo, detallando cales son as accións que asume para que o Ceesg, como espazo laboral, sexa seguro neste eido.
Entre outras accións, comprométese ao deseño dun protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual ou acoso por razón de sexo, que xa está aprobado.
Ambos documentos poden consultarse na web do Ceesg (apartado transparencia). A continuación recóllese a declaración institucional e ao final da nova enlázase o protocolo.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO DA XUNTA DE GOBERNO DO CEESG

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia fai público ou seu compromiso co obxectivo de fomentar e manter un entorno de traballo seguro e respectuoso coa dignidade, a liberdade individual e os dereitos fundamentais de todas as persoas que integran a nosa organización.
De acordo con ese compromiso, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia declara que as actitudes de acoso sexual e acoso por razón de sexo representan un atentado grave contra a dignidade das persoas e dos seus dereitos fundamentais.
Polo tanto, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia comprométese a:

 • Non permitir nin tolerar baixo ningún concepto comportamentos, actitudes ou situacións de acoso sexual e acoso por razón de sexo.
 • Non ignorar as queixas, reclamacións e denuncias dos casos de acoso sexual e acoso por razón de sexo que se poidan producir na organización.
 • Recibir e tramitar de forma rigorosa e rápida, así como coas debidas garantías de seguridade xurídica, confidencialidade, imparcialidade e dereito de defensa das persoas implicadas, todas as queixas, reclamacións e denuncias que puideran producirse.
 • Garantir que non se producirá ningún tipo de represalia nin contra as persoas que formulen queixas, reclamacións ou denuncias, nin contra aquelas que participen no seu proceso de resolución.
 • Sancionar ás persoas que acosen en función das circunstancias e condicionamentos do seu comportamento ou actitude.

Para a consecución efectiva deste compromiso o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia , esixe de todas e cada unha das persoas que integran a súa organización que asuman as seguintes responsabilidades:

 • Tratar a todas as persoas coas que se manteñan relacións por motivos de traballo (provedores/as, clientela, persoal colaborador externo, etc.) con respecto a súa dignidade e aos seus dereitos fundamentais.
 • Evitar comportamentos, actitudes ou accións que son ou poidan ser ofensivas, humillantes, degradantes, molestas, intimidatorias ou hostís. Actuar adecuadamente fronte a eses comportamentos, actitudes ou accións: non ignorándoos, non tolerándoos, manifestando o seu desacordo, impedindo que se repitan ou se agraven, comunicándoos ás persoas designadas ao efecto, así como prestando apoio ás persoas que os sofren.

Pola súa parte, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia comprométese a establecer as seguintes medidas para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual e/ou acoso por razón de sexo:

 • Deseño dun protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo.
 • Difusión e distribución entre todas as persoas traballadoras do protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo.
 • Realización de accións formativas en materia de prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo entre o persoal directivo, mandos intermedios e persoas designadas para a recepción, tramitación e resolución das queixas, reclamacións e denuncias.
 • Realización de campañas formativas, informativas e de sensibilización en materia de prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo a todo o persoal da entidade, así como ao persoal de novo ingreso.
 • Deseño e distribución de folletos informativos en materia de prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo, dando a coñecer as vías de resolución de estas situacións, tanto no ámbito da entidade, como fóra da mesma.
 • Designación dunha persoa ou equipo de persoas, con formación específica en igualdade entre mulleres e homes, prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo e habilidades sociais para a recepción, tramitación e resolución das queixas, reclamacións e denuncias nesta materia.
 • Establecemento dun servicio de asesoramento, apoio e asistencia ás persoas que poidan sufrir estes comportamentos, composto por persoas coa formación e aptitudes necesarias para o desempeño dese labor.
 • Inclusión das medidas para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo no plan de igualdade da entidade.
 • Avaliación e seguimento, con carácter periódico, do desenvolvemento, funcionamento e efectividade do protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo.

Asinado en Santiago de Compostela, a 19 de xuño de 2021

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Compromiso co traballo libre de acoso sexual ou por razón de sexo
Curso de especialista en autonomia de mozos e mozas no sistema de protección

A Universidade de Vigo (Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense) e IGAXES organizan o Curso de especialista en autonomia de mozos e mozas no sistema de protección. Esta formación está orientada a educadoras/es sociais que traballen ou queiran traballar con adolescencia tutelada, no seu acompañamento no cambio cara a vida independente.

Consta de oito módulos teóricos e inclúe un módulo práctico en recursos residenciais de IGAXES e unha bolsa de emprego, a través da cal se ofrecerán 10 contratos de traballo con opción de continuidade.

O curso desenvolverase entre setembro e maio (incluído o módulo de prácticas), e a preinscrición pode facerse ata o 30 de xullo.

Ver máis detalles na web de IGAXES

Curso de especialista en autonomia de mozos e mozas no sistema de protección
Alegacións para incorporar a Educación Social como Profesión Regulada

No período de audiencia e informacdión pública aberto polo Ministerio de Universidades en relación ao Proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 581/2017 polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a normativa relativa ao recoñecemento das cualificacións profesionais, o Ceesg presentou as súas achegas, solicitando a incorporación da Educación Social como Profesión Regulada na actualización do Anexo do Real Decreto.

Alegacións para incorporar a Educación Social como Profesión Regulada
Buscamos proxectos educativos no ámbito escolar

A Comisión de Educación Social no Sistema Educativo do CGCEES ten entre os seus obxectivos visibilizar a figura e a acción da Educación Social no Sistema Educativo e recompilar a documentación relativa á Educación Social no sistema educativo nos distintos territorios. Para isto último, dende o Ceesg queremos colaborar recompilando información sobre programas ou proxectos vinculados ao sistema educativo que se desenvolvan con regularidade en Galicia. Solicitamos para iso a colaboración das educadoras e educadores sociais que esteades levando a cabo algún proxecto no ámbito escolar, para que nos enviedes a información o antes posible (ata o 9 de xullo), para facilitarllos á Comisión. Podedes facelo escribindo a ceesg@ceesg.gal.

Este traballo de recollida axudará a seguir avanzando na incorporación da Educación Social nas escolas.

Buscamos proxectos educativos no ámbito escolar

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo